Grundlig besiktning

Innan vi kan planera för ett arbete måste vi utföra en grundlig besiktning av ert taks befintliga skick. Denna besiktning är oerhört viktig, både för att kunna lägga upp en realistisk plan för arbete, tids- och materialåtgång men framför allt för att se till att det arbete vi utför håller högsta möjliga kvalitet.

När det kommer till takarbete finns inga genvägar, det färdiga resultatet måste hålla för väder, vind och annan daglig påverkan.